Cart 0

Ignite Public

 

Vi vill att kommuner, myndigheter och landsting ska få ta del av svensk innovationskraft – något de sällan gör idag. Syftet med Ignite Public är att initiera samverkan mellan startups och offentliga verksamheter.

Företräder du en offentlig verksamhet? Bli behovsägare i Ignite Public och upptäck möjligheterna när ni tar hjälp av startups och innovativa lösningar.

Bli en del av Ignite Public och ni får:

  • Kontakt med handplockade, kvalitetssäkrade startups

  • Delta i matchningsevent och träffa startups som presenterar sina idéer

  • Vara en del av ett nätverk med andra behovsägare

  • Stöd och råd från arrangörerna av Ignite Public

  • Möjligheter till långsiktiga samarbeten och innovativa lösningar på era utmaningar

Q&A Ignite Public

Vad är Ignite Public?

Ignite Public är ett samverkansprogram som drivs av Kista Science City och Ignite Sweden med stöd av Tillväxtverket. Under 2019 genomförs programmet i pilotform, efter att föregångsprojektet Ignite Sweden, som fokuserar på privata företag, resulterat i överväldigande 45 samarbeten. Med välbeprövade verktyg ska programmet identifiera behovsområden i er verksamhet, och koppla ihop dem med startupföretagens lösningar. Utmaningarna ni behöver hjälp med kan handla om i princip vad som helst: att ni slänger för mycket mat, att ni behöver digitalisera era processer eller att ni saknar en effektiv transportmetod mellanolika byggnader.


Hur fungerar det?
Inom Ignite Public arbetar vi med tre till fem områden per behovsägare, för att skapa en bredd av möjliga projekt. För varje område görs en behovsanalys, med målsättningen att generera minst en möjlighet till matchning. Ignite Public arrangerar en fördjupande workshop, som klargör vilka utmaningar ni står inför och vad ni vill uppnå. Ni träffar startups som presenterar sina lösningar, och initierar samarbete med den eller de startup-företag ni tror på. 

 

Vad krävs av oss som behovsägare?

Programmet förutsätter engagemang från samtliga parter – från oss, från innovationsföretagen och från er som behovsägare. Deltagare i programmet sätter ihop en projektgrupp, som ser till att arbetet drivs framåt. Ett av målen för Ignite Public är att alla behovsägare under året ska initiera ett pilotprojekt tillsammans med en startup.


Vilka roller hos behovsägaren bör involveras i samarbetet?  

Det beror på er organisation och era förutsättningar, men idealiskt är om er projektgrupp består av både affärskompetens och teknisk kompetens. Roller i projektteamet kan bland annat vara inköpare, upphandlingsansvarig, projektledare och produktchef. För att nå lyckade resultat tror vi på en ömsesidig relation, där startup och behovsägare intresserar sig för varandras perspektiv.